Tidigare utställningar Christian Berg, ett begränsat urval

Gallerie Mots et Images,
Paris 1928
Bilder från utställningen
x

Galleri MDA
Helsingborg 2002
Bilder från utställningen
x

Höganäs aug-sept 2008
Bilder från utställningen
x

Hattlösa mars - sept 2009
Bilder från utställningen
x

Hattlösa juni - dec 2011
Bilder från utställningen
x

Stockholmsutställningen 1930
Bilder från utställningen
x

Stockholm ArtFair 2003
Bilder från utställningen
x

Ängelholm nov-dec 2008
Bilder från utställningen
x

Hattlösa mars - maj 2010
Bilder från utställningen
x

Hattlösa juni - aug 2013
Bilder från utställningen
x

Bukowskis Auktioner 1989

x

Stockholm ArtFair 2004
Bilder från utställningen
x

Hattlösa dec 2008 - feb 2009
Bilder från utställningen
x

Tomarp apr -juni 2011
Bilder från utställningen
x

Anna och Christian Berg
Galleri Moment
Ängelholm 2000
x

Anna och Christian Berg
Galleri MDA
Helsingborg 2005
Bilder från utställningen
x

Antikmässan Helsingborg
Idrottens hus och Olympiahallen
2009-07-30 - 2009-08-02
Galleri MDA

x

Hattlösa juni 2010 - mars 2011

Bilder från utställningen
x