1893 Skräddarmästare Nils Berg och hans hustru Maria får 27 november en son som döps till Sten Sture Christian.


1899 Familjen Berg flyttar från Förslöv till Höganäs.

1909 Studier på Höganäs Tekniska Yrkesskola. Modellör Hamberg föreslår Christian skolor i Stockholm.

1911-14 Utbildning på Tekniska skolan och Althins målarskola i Stockholm.

1914-17 Antas till Konstakademien. Djurmåleri i Bruno Liljefors anda. Vistas under sommaruppehållen i Viarpshult på Hallandsåsen där han inköpt en fallfärdig stuga på avbetalning. Djurmåleri i det fria.

1921 Studier i Dresden med besök i Berlin.

1922 Giftermål med sångerskan Anna Lindahl.

1925 Reser till Egypten tillsammans med Anna. Båt från Marseille till Port Said, enl Christian ”Världens mest omoraliska stad”. Bestiger Cheopspyramiden, bärare kånkar upp hans filmkamera till toppen. Fascineras av Luxor och Karnaktemplets storslagenhet. Rider på åsna till Konungarnas dal där han guidas i Tut-Anch-Amons grav av Howard Carter som lett utgrävningarna.

1925 Bosätter sig på våren i Paris. Ateljé på rue Guénégaud. Studier hos André Lhote, intresset för kubismen väcks. Croquisteckning på de fria akademierna Colarossi och La Grande Chaumière.

1926 Flyttar till ateljé på 29, rue Boulard i Montparnasse. Första reliefen och skulpturen där Christian använder den omvända konkava formen för att ge uttryck för volym.

1927 Träffar Erik Olson som flyttar in i ateljén. Erik och Christian reser vid skilda tidpunkter till Saint Paul de Vence. Christian målar arkitektur, Erik landskap.
Kortare vistelse hos Fernand Léger på Académie Moderne. Torsotemat utvecklas. ’Torpedfigur’ och ’Monumentalfigur’ tillkommer.

1928 Debut för parispubliken på Galérie Mots et Images tillsammans med Erik Olson och Otto G Carlsund. Utställningen flyttas till Göteborg, Gösta Adrian-Nilsson (GAN) står som arrangör. Intendent Romdahl köper in Christians ’Torso-26’.

1929 Ställer ut fem skulpturer på Surindépendentsalongen 1929 i Paris. Alla säljs till La France Art Institute i Philadelphia i USA

1930 Deltager i Stockholmsutställningen, dels i den av Carlsund arrangerade expon i café Puck, dels med Monumentalfigur gjuten i granitbetong.
Kritiken är förödande men Christian får stor uppmärksamhet. Man driver med hans abstrakta kvinnotorso. ”Det är ganska ansvarslöst att lura folk att detta har med konst att skaffa”.
”Man säger att utställningen var ett fiasko. Det gällde bara ekonomin. Men visst inte i övrigt. Den väckte upp folk”.
Christian planerar för sitt stora ateljébygge på Hallandsåsen. Ritningarna visas för Le Corbusier som ”godkänner” projektet. Han tillägger: Man tar alltid det material som finns på platsen.
Depressionen slår hårt mot konstnärskolonin i Paris. På hösten lämnar Christian sin ateljé och reser hem till Sverige.

1932-39 Påbörjar ateljébygget på Hallandsåsen inspirerad av grekisk och egyptisk arkitektur. Använder röd och gråsvart granit från åsen. Folket i Förslöv döper projektet till ”Israels barns träldom....”

40-talet: Ett flertal porträtt tillkommer. ”Jag ger en stiliserad bild av ansiktet, förstorar, tänjer ut och överdriver vissa moment och former. Men reducerar andra detaljer av underordnad betydelse. Jag vill genom min stilisering förstärka det naturliga intrycket och ge en sannare bild av verkligheten än något annat öga kan upptäcka.”

1950 Anna Berg avlider.

1952 Christian gifter om sig med sjuksköterskan Birgit Berg.

1954 Besök i Egypten och Grekland tillsammans med Birgit. Christian börjar åter måla, lägger om sin färgskala från jord- till pastellfärger.

1956 Studieresa till Grekland, Mindre asien och Irak.
’Stenblomman’ huggs i stort format vid Idefjorden.

1957 Utställning på Konstakademien i Stockholm. Pinjestamstemat presenteras. För första gången får Christian genomgående fin kritik.
Sonen Torvald döps på vernissagen.

60-talet: Ett flertal skulpturer huggs i Grekland i stort format. Christian tar sten från Pentelicon, Naxos och Rhodos. Stenhuggaren Manoli hjälper Christian. Ett flertal skulpturer tillkommer med snäckan eller snäckfragmentet som inspirationskälla.
Betoning av integrationen mellan skulptur och arkitektur. Flera projekt med Agnes Widlund på Galleri Samlaren i Stockholm.

1965-66 Christian får i uppdrag av Stockholms stad att utsmycka Riddarholmsparterren. Huggningen sker vid Idefjorden på norska sidan. Stenblocket väger från början 16 ton. ”Det är en pärlemorskimrande snäckform jag arbetar med, förvandlar till något jag kallar en solbåt, som i sin vindfyllda segelform reflekterar solen och ljuset ovan, och som trots sin statiska form vill ge en vision av framåtskridande. En Nike segrande över materien”.

1966 ’Barocksegel’ huggs i kalksten på Rhodos, uppsätts senare framför nya skolan i Förslöv.

70-talet Benfragment utgör tillsammans med snäckor inspirationskälla för Christians sista skulpturer

1973 Utställning tilsammans med Edvard Munch på Nordjyllands konstmuseum.

1976, 27 november. Christian Berg avlider. Nådens skålar invigs samma dag framför Sankt Petri kyrka i Klippan.

”Att skapa form är att leva, har någon sagt. Naturen blir betydelsefull för mig, endast i den mån jag kan omforma den för att uttrycka mitt inre. Natur är inte konst. I konsten blir man aldrig färdig. Det gäller att ödmjukt söka hela livet, att hålla sin linje klar, att akta sig för falska lösningar. I dagens konst finns så mycket av förvirring och oklarhet. Det är oerhört viktigt vilket budskap vi för fram, att det pekar åt rätt håll och att det går fram till människorna.”

”Mitt skulpturala arbete är uttryck för det som griper och engagerar mig, vare sig det gäller en säregen blomma, eller en trädform, en sten eller ett snäckfragment på stranden, som man vill göra poesi av, eller man vill omskapa en figur till monumental resning, där man i proportionernas inbördes förhållande söker få fram något av allvar och religiositet.”