2020

Aktuell pandemi tilltar tyvärr och vi avvaktar därför med fysisk öppning av Galleri Hattlösa.
Vi har en ny utställning färdigställd; "Ljuset i mörkret" där vi håller vernissage på nätet  Trettondedag jul, 6/1 2021 kl 19.00
Nerladdning kan ske enligt instruktioner på startsidan! 

Torvald Berg