CHRISTIAN BERG
Skulptur, måleri och grafik

Vernissage Galleri MDA, Helsingborg, Fågelsångsgatan 3
lördag 23/4 kl 13.00
Utställningen pågår t o m 15/5
gallerimda.com
 

-------------------------------------------------------

12 februari 2022 – 8 maj 2022
Abstrakta uttryck
12 februari – 8 maj 2022
Vernissage lördag 12 februari kl. 11.00
Utställningen visar tre uppmärksammade konstnärskap som verkat på Bjärehalvön
under framför allt första hälften av 1900-talet. Märta Måås-Fjetterström (1873-1941),
Christian Berg (1893-1976) och Pär Siegård (1887-1961) inspirerades alla tre av
Bjärehalvöns säregna natur. Med ett lokalt och internationellt perspektiv har de förhållit
sig till sin hembygd då den modernistiska strömningen hämtades hem från Paris och
utvecklas i den lokala kontexten. Konstnärerna experimenterade med kubismen,
futurismen och expressionismen med ett öppet sinne. I vissa fall var de banbrytande i
sitt förhållningssätt till det nya och deras formspråk utvecklades från figurativa till
abstrakta uttryck. Det var relationen mellan färg och form som problematiserades.
Utställningen innehåller måleri, grafik, skulptur och textil, i första hand från tiden kring
1920-talet. När det gäller Märta Måås-Fjetterström visas också utvecklingen av hennes
konstnärskap efter hennes bortgång. Verken är inlånade från museer och privata
samlingar.
Kulturhuset Ravinen Båstad