Kjell Strandqvist, planerad till maj 2020 med reservation för Covid-19 pandemin

Bo Larsson, som arbetar med stockholmsmotiv, är planerad till sommarutställning på Hattlösa med reservation för pandemin