#

Kjell Strandqvist, kommer till 2021 med reservation för Covid-19 pandemin

Bo Larsson, som arbetar med stockholmsmotiv, är planerad till sommarutställning 2021 på Hattlösa med reservation för pandemin