12 februari 2022 – 8 maj 2022
Abstrakta uttryck
12 februari – 8 maj 2022
Vernissage lördag 12 februari kl. 11.00
Utställningen visar tre uppmärksammade konstnärskap som verkat på Bjärehalvön
under framför allt första hälften av 1900-talet. Märta Måås-Fjetterström (1873-1941),
Christian Berg (1893-1976) och Pär Siegård (1887-1961) inspirerades alla tre av
Bjärehalvöns säregna natur. Med ett lokalt och internationellt perspektiv har de förhållit
sig till sin hembygd då den modernistiska strömningen hämtades hem från Paris och
utvecklas i den lokala kontexten. Konstnärerna experimenterade med kubismen,
futurismen och expressionismen med ett öppet sinne. I vissa fall var de banbrytande i
sitt förhållningssätt till det nya och deras formspråk utvecklades från figurativa till
abstrakta uttryck. Det var relationen mellan färg och form som problematiserades.
Utställningen innehåller måleri, grafik, skulptur och textil, i första hand från tiden kring
1920-talet. När det gäller Märta Måås-Fjetterström visas också utvecklingen av hennes
konstnärskap efter hennes bortgång. Verken är inlånade från museer och privata
samlingar.
Kulturhuset Ravinen Båstad

                                      "Utsikt över Skälderviken och Kullaberg", Christian Berg 1927, olja på duk

"Komposition för observatorium", Christian Berg 1928, olja på duk

Kvinnlig abstraktion, Christian Berg, brons, 1928