Recension i Svenska Dagbladet:

SVENSKA DAGBLADET• onsdagen den 6 november 1991
KULTUR
Från natur till konst
Torvald Berg låter sin konstnärsfader själv svara på frågorna
Bok
Torvald Berg: Christian. En illustrerad berättelse om far, hans liv och arbete. Kontraposto förlag, Box 54, 260 91 Förslöv. Ca 590:-

• Konstnären Christian Berg (1893-1976) var en av den moderna skulpturens pionjärer i Sverige. När han gick bort låg på hans nattduksbord ett papper med orden ”Konst återger inte verkligheten, den skapar verklighet”. Christian Berg gav i sina skulpturer abstrakta idéer en konkret form, en verklighet. Men inget skapande sker i ett lufttomt rum, det formas av intryck från människor och miljöer runt omkring och sonen Torvald, som bara var 19 år när fadern dog, lämnades med många obesvarade frågor. Vilka impulser hade fått Christian Berg att lämna det realistiska djurmåleriet i Liljefors anda och istället börja göra postkubistiska skulturer? Varför hade han envist gått sin egen väg när 30-talssurrealismen svepte med sig de andra konstnärsvännerna? Hur kunde han komma igen som konstnär med verk som ”Solbåten” (Riddarholmsparterren) efter ett nästan 20-årigt uppehåll?
Genom att ösa ur det rika material av foton, dagboksanteckningar, korrespondens och tidningsurklipp som Christian Berg lämnat efter sig har Torvald Berg
låtit konstnären själv ge svar på frågorna i boken Christian . En illustrerad berättelse om far, hans liv och arbete.
Vi får möta vännerna och modellerna från akademien i Stockholm. Vi får följa honom och hans vän Harald Klinckowström till Hallandsåsen och stugan i Viarpshult, som Christian köpte på avbetalning för 100 kr. Det var där han på 30-talet uppförde sin ateljé och då följde Le Corbusiers råd att använda granit som bröts på platsen för att bygga en av Sveriges allra märkligaste och vackraste konstnärsbostäder.
Under Parisåren på 20-talet med Erik Olson och Otto G Carlsund fann Berg över reliefen sin väg fram till skulpturen. Vännerna ställde ut tillsammans i Paris, men all den optimism som då väcktes fick ett snöpligt slut med Stockholms-utställningen 1930. Kritiken var delvis förgörande. Bergs ”Monumentalfigur” utanför restaurangen kallades ett monstrum. Monstret ”Monumentalfigur” som idag står vid Moderna museet i Stockholm, skulle komma att räknas till klassikerna i modern svensk skulptur.
40-talets porträttstudier och sakralkonst går författaren snabbt förbi. I stället fördjupar han sig i 50- och 60-talets konstnärliga pånyttfödelse med resor till Orienten och Grekland. Christian Berg arbetade då vidare på gamla teman, men pinjeträd och snäckor gav också inspiration till nya former.
Tillsammans med Al Eklund, som ansvarar för bokens förstklassiga formgivning, har Torvald Berg i faderns fotspår gjort resor till Egypten och Paris, till Orienten och Grekland. Med text och foton visar han sina egna intryck från de platser som var viktiga för fadern, platser som Karnaktemplet i Egypten eller ateljén på 29, rue Boulard i Paris. Det ger en extra dimension och förstärker det personliga i skildringen.
”Christian” är en bok utan sentimentala detaljer och utan skvallerhistorier, språket är klart och anspråkslöst och bildmaterialet varierat och utsökt reproducerat i duplextryck med flera färgkombinationer. Författarens egna foton av Christian Bergs skulpturer stiger nästan tredimensionellt ur den silversvarta bakgrunden.
Torvald Berg menar att skulptörer ofta arbetar med ett begrönsat antal former som de varierar hela livet. I slutet av boken har han därför katalogiserat och fotografiskt redovisat skulpturerna efter form och inbördes kronologi. På så sätt får man en uppfattning om hur de utvecklats och förvandlats genom åren.


MALIN PHILIPSON

Recension från Bibliotekstjänst:

Christian Berg (1893-1976) räknas till den moderna svenska skulpturens pionjärer. Sonen var bara 19 år vid faderns bortgång. Han blev läkare, men är också duktig fotograf. Boken, som ges ut på eget förlag, har föregåtts av flera års arbete. Författaren har följt i faderns fotspår på resor till bl a Paris, Egypten och Grekland. Han skriver personligt, utan att bli devot, och har haft ett rikt material av dagböcker, skisser och amatörfoton att bygga på. Sven Sandström utgav på 1960-talet två böcker om Christian Berg med verksförteckning. Han har fackgranskat denna bok, där sonen prövat en tematisk, kronologisk uppställning och dessutom fotograferat skulpturerna. Torvald Berg har inte velat skriva en regelrätt biografi, ändå ger han läsaren så mycket av både människan och skulptören. Det är en praktfull konstbok med tilltalande grafisk formgivning och många utmärkta illustrationer tryckta i duplex. Boken avslutas med källförteckning.

JANE ROTHLIND