Till följd av pandemin är Galleri Hattlösa stängt för fysiska besök!
Vi har färdigställt utställningen "Ljuset i mörkret" där vernissage med föredrag har filmats och läggs ut på nätet med start 
Trettondedag jul, 6/1 2021 kl 19.00
När utställningen öppnar för fysiska besök meddelas det här!
torvald.berg@me.com