I Svenska kyrkans tidning "Bladet Förslöv Grevie" finns en artikel om Christian Berg. Läs den genom att klicka här.

2021

Digital vernissage
av utställningen "Ljuset i mörkret" laddas ner härifrån.
Välkomna!
Torvald Berg