Torvald Berg

Möte med Litauen på Galleri Hattlösa
i Förslöv

Artikel från Kultur- och näringslivsmagazinet BMZ.se

Förslöv/Hattlösa 190106
Det är skrämmande hur lite de flesta av oss vet om våra geografiska grannars livsvillkor och kultur av idag.

Den insikten drabbade oss som ett hugg i magen på vernissagen av Torvald Bergs foto- och textdokumentation “Röster i Litauen” på Galleri Hattlösa i Förslöv.
 

Det är en insiktsfull utställning med talande, uttrycksfulla bilder av folk, kultur och miljö av vårt broderland i öst, kompletterad med förklarande textskyltar. Utan att behärska språket hade inte dessa starka personligheter kunnat göra sina röster hörda till Torvald Berg. 
– Jag hade Paulus som guide, en man, uppvuxen i Litauen som jag kände sedan tidigare. Det var han som väckte mitt intresse för landet som vi besökte tillsammans 2014. Det var för mig oanade, spännande möten vi upplevde! 
T.ex. Korskullen, en helig plats med miljontals kors som ryssarna under ockupationen hällde latrin över men som folket snabbt byggde upp igen och igen. Det är en helig plats, laddad med religiös, politisk och historisk symbolik. Katolicismen har förövrigt ett starkt fäste fortfarande. Litauerna är ett självständigt folk trots alla historiska våldförande och övergrepp från ryssar, tyskar och polacker. Först 1991, två år efter murens fall, blev landet politiskt självständigt.
Jag mötte många starka kvinnor bl.a. Luca eller Lucas – en transsexuell kvinna som bor i skogen med get, höns och hund, i en stuga, egenhändigt byggd av skrot och material hon hittat på vägarna. En annan kvinna hittade den hemliga ryska basen för kärnvapenbestyckade medeldistansrobotar i skogen. Materialet är borttaget men ett museum från det kalla kriget finns kvar med ett vindlande system av kulvertar och bråddjupa schakt, där raketer stod startklara, berättar en engagerad Torvald Berg som gjort ett rejält researcharbete. 
Vi blev också i bildbevisligen påminda att även Sverige härjat här under 1600-talet och tidigt 1700-tal. Slottet sprängdes visserligen som var en ruin fram till nittonhundraåttiotalet, då det fick en renässans med hjälp av gamla ritningar.
Ett foto av ett monument över de offren i koncentrationslägret Devintas Fortas i Kaunas ligger i en fönsterkarm. Ofattbara 90 procent av den judiska befolkningen på 210 000 personer förintades. 

I det vackra galleriet skapar en skulptur av Torvalds far, skulptören Christian Berg, stämning i rummet, i likhet med en storslagen bild av storkar. Övergivna byggnader, ofta sneda och vinda får här i Torvalds kameraöga en förrädisk skönhet. Litauens befolkning och dess befolkning kommer oss närmare och berör.
Mer om Torvalds upplevelser i Litauen och fullödig info ges på två presentationsdagar: torsdagen 10 januari och 7 februari kl. 19 - 20.
För övrigt är galleriet öppet som tidigare: Lördagar 11 - 15.
Utställningen “Röster från Litauen” pågår 12 januari - 30 mars.

Text: Ann Christine Montelius
Foto: Tomas Montelius

Först på plan vernissagedagen var utställningsscenografen Ulf Melvin Fjellström med sambo Malin Svensson

Interiör från Lucas hem

Dörrar fascinerar fotografer i alla länder