John-E Franzén

Konstnären John-E Franzén med cowboyhatten och bootsen är aktuell i juli med utställningen ”On the road again” på Hattlösa Galleri i Förslöv. Han fyller då 80 år. John-E är en svensk bildkonstnär vars mest kända verk är porträttet av kungafamiljen och målningen Hells Angels of California. Utöver dessa nyckelverk har han en bred repertoar och ett mångbottnat konstnärskap bakom sig. Utställningen “On the road again” kommer främst innefatta teckning, foto och grafik i huvudsak från 2000-talet. 
John-E Franzén är sedan 1991 bosatt i östra Skåne. En bildkonstnär som ständigt fascinerat en bred publik med sin motivvärld. En unik aspekt i konstnärsskapet är förmågan att vara relevant för så många olika kategorier av människor. För vissa är hojarna eller bilarna det centrala och för andra är det hantverksskickligheten och precisionen i måleriet som fångar intresset, medan för konstkännaren kanske referenserna till renässansmästarna, popkonsten och fotorealism är det som skapar intresse.  
Ofta betecknas John-E som en popkonstnär, med verk som “Gala” 1962 och “Cadillac Eldorado” 1965 är han – även ur ett internationellt perspektiv – en frontfigur i genren. Men katalogen är bred och innefattar ett innerligt landskapsmåleri, en rad porträtt och fotokonst. Det finns alltid en stark koppling till platsen där John-E verkat och motivvärlden. Otvetydigt är mc- och bilkulturen ett återkommande tema genom hela konstnärsskapet och det han också starkast är förknippad med. Staden Los Angeles och amerikansk kultur är en stark inspirationskälla i John-Es verk. År 1965, efter avslutade studier vid Konsthögskolan i Stockholm, begav sig den unga familjen, John-E, Ulrika och sonen Mortimer, till USA och Los Angeles. - Los Angeles var bilarnas och hojarnas Mecka, en sprudlande konstscen och inte minst bensinstationernas estetik som lockade. En helt annan värld, säger John-E.
 
 
 
Det var i hemmet i Silverlake, Los Angeles som John-E påbörjade sitt mest ikoniska verk “Hell’s Angels of California. United States of America”. Trots att bilden färdigställdes för över 50 år sedan är den fortfarande uppseendeväckande och omöjlig att bara passera. Ett laddat verk: symbolmättad, suggestivt, mångtydigt och hotfullt. Bilden ingår idag i Moderna museets samlingar. Den andra ikoniska målningen i John-Es produktion, porträttet av kungafamiljen har motivmässigt sett inte någon koppling, men även denna bild uppfattades som kontroversiell och vållade en hel del debatt i media på mitten av 80-talet. Båda verken har som gemensam nämnare John-Es obevekliga kompromisslöshet och de båda målningarna visar prov på förmåga att förmedla något utöver det som uppenbart möter ögat.
 
John-E målar och tecknar fortfarande dagligen trots att han är snart 80 år. Senare i livet har John-E blivit troende kristen vilket också präglat bilderna. Motivvärlden idag är av en mer introspektiv, intim och personlig karaktär i jämförelse med tidigare verk. Möjligen har den här existensiella dimensionen alltid varit en del i verken? John-E själv tolkar inte eller sätter sina verk i kontext. Även om han är minutiöst noggrann med hur ett motiv framställs så lämnas denna del till betraktaren – kanske är det den existensiella dimensionen i bilderna som ständigt fascinerar.

Torvald Berg, Galleri Hattlösa. www.christianberg.se  torvald.berg@me.com
 

"Venice California", litografi av John-E Franzén

Cadillac Eldorado 1965-2022, konsttryck på aluminiumplåt

"Doug´s place", litografi av John-E Franzén

"Bil på palett" Olja av John-E Franzén från 2015

Interiörbild från John-E Franzéns utställning på Galleri Hattlösa

"Free", glicéetryck av John-E Franzén

Utställningsbyggare Ulf-Mellvin Fjellström (t v) och galleristen Torvald Berg 

Interiörbild från utställningen "On the road again" med John-E Franzén