CRISTIAN BERG
Ett utsnitt från 1957 års utställning på Konstakademien
Hattlösa juni - dec 2011

loading...