Utställning ˮ4 Konkretisterˮ
Olle Baertling, Bengt Orup, Max Bill och David Larsson.
Hattlösa jan - april 2013

loading...