FÖRELÄSNINGSPROGRAM HATTLÖSA
2018- 2019
 

 


torsdag 11 okt kl 19.00
”Tonens vibration och Musikens väsen"
-Musikens tangent till bildkonsten
LEO NILSSON, kompositör och musiker berättar.
Tidigare lärare på Musikhögskolan i Stockholm.
 


tisdag 13 nov kl 19.00
Björn Dahlbäck, tidigare chef för Polarforskningssekreteriatet, håller föredrag och visar bilder. Han ger oss bl a inblick i hur planering av forskning i Arktis och Antarktis fungerar, men också om forskningsresultaten.

#
Bertil Englert
Kommer till Hattlösa tisdag 4 dec kl 19.00
Han visar bilder och berättar om sitt konstnärsskap. Efter pausen filmen om Bertil Englert från 80-talet. 
"För mig framstår Bertil Englerts konst som en ovanligt lycklig förening av form och innehåll, som ett budskap som når fram med intentionens kraft och friskhet väl bevarade.
Att Englert vill något, verkligen har något att säga, är helt klart. Också vad han vill.
Och formen han ger sina meddelanden är ljusstark, signalklar, ger udd och kraft åt de teman han tar upp. Han går skoningslöst nära: nationalismen har vår blå-gula och inte någon annans färg. FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna bleknar på de vita benknotorna under Greklands blå himmel. Den rökspyende atomsvampen får den röda avgrundshimlen att skälva i ”hednafolkens stund”. På korset hänger skelettet av en okänd soldat, ”född av goda patriotiska föräldrar” medan Den Nya Människan styr mot en blekblå måne som kan likna en bakteriefylld vattendroppe under mikroskopet.
Det är skrämmande och lockande budskap, frånstötande och tilldragande. Man tvingas ta ställning"                                               
Per Anders Fogelström, 1969
 


"Den unge Picasso"
Galleri Hattlösa, Vantingevägen 10, Förslöv.      Torsdag 21 mars och 4 april kl 19.00-20.30

Utifrån två stora utställningar i Paris på Centre de Pompidou och Musée d´Orsay, berättar Torvald Berg och visar bilder om Picasso, hans ungdomsår, kolleger, modeller och inspirationskällor. 
Varmt välkomna!
Fri entré

#

Föredrag om konstnärerna som deltar i Hattlösas Jubileumsutställning. Höjdpunkter från de senaste 10 åren presenteras av Torvald Berg
Torsdag 4/7 kl 19.00-20.30 med paus. Fri entré!
Upprepas torsdag 18/7 kl 19.00-20.30
Anmäl deltagande på mail: torvald.berg@me.com då antalet är begränsat!
Varmt välkomna!
 

Hattlösa torsdag kväll med föredrag
Hattlösa torsdag kväll med föredrag