FÖRELÄSNINGSPROGRAM HATTLÖSA
oktober - november  2018
 

 


torsdag 11 okt kl 19.00
”Tonens vibration och Musikens väsen"
-Musikens tangent till bildkonsten
LEO NILSSON, kompositör och musiker berättar.
Tidigare lärare på Musikhögskolan i Stockholm.
 


tisdag 13 nov kl 19.00
Björn Dahlbäck, tidigare chef för Polarforskningssekreteriatet, håller föredrag och visar bilder. Han ger oss bl a inblick i hur planering av forskning i Arktis och Antarktis fungerar, men också om forskningsresultaten.