FÖRELÄSNINGSPROGRAM HATTLÖSA
2018-  2019-  2020-  2021
 

 

September 2021

Bildkonstnären Bo Larsson, med ateljé vid Nytorget på Södermalm i Stockholm, kommer               17 september till Galleri Hattlösa i Förslöv och ställer ut ett flertal verk från senare år. 

Fredag 17 september och söndag 19 september 
Kl 18.30 båda dagarna samtalar Torvald Berg med konstnären om hans verk
Fullbokat 17 sept, fåtal platser finns 19 september
.

Obligatorisk förbokning till kvällsevenemang på torvald.berg@me.com då antalet platser är begränsat. Fri entré!

Torsdag 23 september 18.30: Filmad föreläsning i två delar där Bo Larsson berättar från sin ateljé. Läggs ut på nätet, laddas från www.christianberg.se 
eventuellt ytterligare en kväll om intresse finns!
 

"Stockholm från ovan"  Bo Larsson

Januari 2021
Trettondedag jul 6/1 kl 19.00
Öppningsanförande av Torvald Berg avseende utställningen "Ljuset i mörkret"
Galleriet stängt p g av pandemin men föredraget kan laddas ner digitalt från startsidan!

#

Mars 2020 och året ut!
Tyvärr inställt p g av pandemi!


Jan 2020

FULLBOKAT TILL FÖREDRAG 6/1 och 9/1
Platser finns till 6/2, fri entré.
Anmäl deltagande på torvald.berg@me.com

2018


torsdag 11 okt kl 19.00
”Tonens vibration och Musikens väsen"
-Musikens tangent till bildkonsten
LEO NILSSON, kompositör och musiker berättar.
Tidigare lärare på Musikhögskolan i Stockholm.
 


tisdag 13 nov kl 19.00
Björn Dahlbäck, tidigare chef för Polarforskningssekreteriatet, håller föredrag och visar bilder. Han ger oss bl a inblick i hur planering av forskning i Arktis och Antarktis fungerar, men också om forskningsresultaten.

#
Bertil Englert
Kommer till Hattlösa tisdag 4 dec kl 19.00
Han visar bilder och berättar om sitt konstnärsskap. Efter pausen filmen om Bertil Englert från 80-talet. 
"För mig framstår Bertil Englerts konst som en ovanligt lycklig förening av form och innehåll, som ett budskap som når fram med intentionens kraft och friskhet väl bevarade.
Att Englert vill något, verkligen har något att säga, är helt klart. Också vad han vill.
Och formen han ger sina meddelanden är ljusstark, signalklar, ger udd och kraft åt de teman han tar upp. Han går skoningslöst nära: nationalismen har vår blå-gula och inte någon annans färg. FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna bleknar på de vita benknotorna under Greklands blå himmel. Den rökspyende atomsvampen får den röda avgrundshimlen att skälva i ”hednafolkens stund”. På korset hänger skelettet av en okänd soldat, ”född av goda patriotiska föräldrar” medan Den Nya Människan styr mot en blekblå måne som kan likna en bakteriefylld vattendroppe under mikroskopet.
Det är skrämmande och lockande budskap, frånstötande och tilldragande. Man tvingas ta ställning"                                               
Per Anders Fogelström, 1969
 

2019


"Den unge Picasso"
Galleri Hattlösa, Vantingevägen 10, Förslöv.      Torsdag 21 mars och 4 april kl 19.00-20.30

Utifrån två stora utställningar i Paris på Centre de Pompidou och Musée d´Orsay, berättar Torvald Berg och visar bilder om Picasso, hans ungdomsår, kolleger, modeller och inspirationskällor. 
Varmt välkomna!
Fri entré

#

Föredrag om konstnärerna som deltar i Hattlösas Jubileumsutställning. Höjdpunkter från de senaste 10 åren presenteras av Torvald Berg
Torsdag 4/7 kl 19.00-20.30 med paus. Fri entré!
Upprepas torsdag 18/7 kl 19.00-20.30
Anmäl deltagande på mail: torvald.berg@me.com då antalet är begränsat!
Varmt välkomna!
 

Hattlösa torsdag kväll med föredrag
Hattlösa torsdag kväll med föredrag

FÖREDRAG GALLERI HATTLÖSA TORSDAG 5 SEPTEMBER KL 19.00PROFESSOR EM. SVEN SANDSTRÖM BERÄTTAR OM DEN ÄLDSTA BILDKONSTEN

Anmäl deltagande till torvald.berg@me.com Fri entré! 
 

Den äldsta bildkonsten
Den allra äldsta bild vi har är 40 000 år gammal. Den är hittad i Europa nära Stuttgart, och visar en högt utvecklad förmåga att avbilda verklighetens former. Det senare innebär att en naturalistisk bildkonst måste ha funnits redan tidigare – ett faktum som i sin tur förutsätter en mycket kvalificerad kulturell utveckling av både tänkandet och av handens skicklighet.

Medan denna är en skulptur i elfenben från mammut så är nästan alla bilder som är kvar från den paleolitiska               forntiden tecknade och målade på grottväggar – och minst 8 000 år yngre. Ändå råder inget tvivel om att de representerar en och samma gestaltningstradition. Där finns det ingen primitiv konst, sådan kom man uppenbarligen fram till senare.
Grottkonsten finns främst i sydvästra Frankrike och norra Spanien. Inom litteraturen har bildgrottorna länge nästan genomgående omtalats som helgedomar, sanctuariers. Men man har inte funnit några spår som kan vittna om religiösa aktiviteter. Däremot har de – som skall visas i det här föredraget – fyllt en annan i sammanhanget vital funktion, nämligen för bevarandet och utvecklingen av bildtraditionen själv. Hur de än i övrigt kan ha utnyttjats så har de åtminstone varit studieplatser för blivande konstnärer och för redan skickliga konstnärer som sökt förkovra sig.

Bland alla mer eller mindre fullgångna grottbilder finns ett hundratal som man med skäl kan räkna till konsthistoriens betydande verk, tillkomna under mer än tjugo årtusenden. Men de yngsta kända grottmålningarna är mer än tiotusen år gamla. 
Något årtusende senare daterar sig emellertid ett bestånd av helt andra slags målningar på nischer i klippväggar inom Spanien. I stället för de äldre bildernas naturalism, där varje djur kunde varit en viss levande individ så är dessa djurbilder schematiska och stereotypt likartade inom vare djurart. Men medan grottbilderna aldrig kunnat visa mer än en enda individ i varje bild så har man här kunnat sammanställa åskådliga och livliga berättande bildframställningar – genomgående av jaktpartier. Berättarkonsten och symbolismen tycks ha gjort sin entré inom världskulturen på en och samma gång – oavsett om detta allra först skulle ha skett just här eller inom den språkliga utvecklingen.
 

Sven Sandström
 
 
 
 

#

Återöppning av sommarens Jubileumsutställning
på Galleri Hattlösa, nu kompletterad med nytt material.
Torsdag 190919 kl 19.00-20.30
Utifrån två ateljébesök på 80-talet berättar Torvald Berg  om skulptörerna Henry Moore och Max Bill.
 
Välkomna!
  
Anmäl intresse på torvald.berg@me.com  Antalet platser begränsat!